100 tys. zł z przeznaczeniem na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków!


Gmina Dzwola wspiera działania proekologiczne. Jednym z nich jest udzielanie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, realizowane od 2011 roku.

W ubiegłym roku – 27 maja 2022 r. z inicjatywy Wójta Gminy Dzwola – Wiesława Dyjacha Rada Gminy Dzwola podjęła uchwałę zwiększającą kwotę dotacji z 3000,00 zł do 5000,00 zł (w przypadku pojedynczej oczyszczalni ścieków), z 5000,00 zł do 7000,00 zł (w przypadku „grupowej” oczyszczalni ścieków).

Wspieramy i dotujemy  proekologiczne działania na rzecz poprawy otaczającego nas środowiska naturalnego, w związku z czym gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy Dzwola do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W samym tylko 2023 roku udzielono 20 dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 100 000,00 zł. W 2024 rok również planowana jest dotacja na ten cel. Mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne, zachęcamy do wszelkich działań proekologicznych, w tym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na które można uzyskać wspomnianą powyżej dotację.

Informacje o warunkach udzielenia dotacji, terminach składania wniosków i rozliczania dotacji są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola, zakładka druki do pobrania – podzakładka OCHRONA ŚRODOWISKA, a także w Urzędzie Gminny Dzwola (pokój nr 5). Szczegółowych informacji można uzyskać także pod nr tel. 15 68 72 485.