Komunikat o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Komisji Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Gminy Dzwola, która odbędzie się w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 9.00.