Informacja Wojewody Lubelskiego


Przekazuję do wiadomości Mieszkańców Gminy Dzwola, informację Wojewody Lubelskiego z 14 marca br. dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, celem zapoznania się z obowiązkami wynikającymi z ww. aktu prawnego.

Informacja WL o rozp