OKW – rozpoczęcie pracy


Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, informują, że w dniu ponownego głosowania: 12 lipca 2020 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynają pracę o godzinie 6.00.

 

Pamiętajmy, iż wybory będą się odbywały w reżimie sanitarnym ze względu na pandemię COVID-19.  Lokale będą czynne w godz.: 7.00 – 21.00.