30-lecie Samorządu Terytorialnego 1990 – 2020


W 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. W Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli – wspólnotom terytorialnym. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory w Polsce po II wojnie światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe.


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego na dzień 27 maja, wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Jest to całkiem pokaźne grono: radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń samorządowych.

Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest Gmina. Według Konstytucji, gmina jest najważniejszym ogniwem wspólnoty samorządowej. Do podstawowych obowiązków gminy należy zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb jej Mieszkańców.

Dziękuję tym wszystkim, którzy na przestrzeni trzydziestu lat przyczynili się do budowania samorządności, na terenie Gminy Dzwola. Dziś, w obliczu tak istotnego jubileuszu, życzę samorządowcom dalszego zapału i wytrwałości w tej ważnej i odpowiedzialnej służbie. Niech kolejne lata będą pasmem pozytywnej realizacji nowych, ambitnych zamierzeń i płynącej z nich satysfakcji.

 

 

Samorząd Gminy Dzwola w latach 1990 – 2020

Wójt Gminy Dzwola Marek Piech, kadencja I-VI, lata: 1990 – 2014
Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek, kadencja VII, lata: 2014 – 2018
Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach, kadencja VIII, lata: 2018 – 2023.