Zaproszenie na spotkanie w sprawie Programu „Czyste Powietrze”


Wójt Gminy Dzwola zaprasza mieszkańców gminy Dzwola zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 15 maja (poniedziałek) 2023 r. w godz. 8.00-10.00. Spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Dzwola (sala narad).

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną
  • ocieplenie przegród budowlanych
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.