Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego


Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Lubelskiego sporządził projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniający uchwałę w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, który zgodnie z zapisami art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) podlega konsultacjom społecznym.