40 zł wsparcia dla osób goszczących obywateli Ukrainy


Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie. Przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli. Jest on rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Świadczenie przysługuje za okres nie więcej niż 60 dni faktycznego zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli za wskazaną w karcie osobę przyjętą do zakwaterowania za wskazany okres świadczenie już zostało wypłacone oraz jeżeli za okres, którego dotyczy wniosek, wnioskodawca nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, I piętro, tel. 15 875 25 33

wniosek

zalacznik_do_wniosku