45 edycja OTWP – eliminacje powiatowe


W dniu 3 kwietnia 2023 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs zorganizował Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim z udziałem finansowym Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim oraz wszystkich gmin z terenu powiatu janowskiego.

Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu janowskiego. Eliminacje odbyły się w trzech grupach wiekowych:
I grupa wiekowa, do której zaliczani są uczniowie szkół podstawowych klas od I do IV,
II grupa wiekowa, do której zaliczani są uczniowie szkół podstawowych z klas od V do VIII,
III grupa wiekowa, do której zaliczani są uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Przed eliminacjami powiatowymi wszystkie gminy w powiecie zorganizowały na swoim terenie eliminacje gminne. Podczas tych eliminacji wyłonieni zostali najlepsi, którzy reprezentowali swoje szkoły na szczeblu powiatowym. Na szczeblu powiatowym Gminę Dzwola reprezentowali uczniowie: Antoni Grzywna i Kamil Flis z ZS w Dzwoli w I grupie i uczennice: Zuzanna Wielgus i Izabela Rożek z PSP w Branwi w II grupie.
W turnieju na szczeblu powiatowym w I grupie wiekowej udział wzięło 11 uczestników, w II grupie wiekowej 14 uczestników, a w III grupie wiekowej 10 uczestników.
Wyniki przedstawiają się następująco:
w I grupie wiekowej:
• I miejsce – Alicja Wąsek – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim,
• II miejsce – Klaudia Bujek – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu,
• III miejsce – Bartłomiej Sowa – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych;
w II grupie wiekowej:
• I miejsce – Karol Próchniak – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Andrzejowie,
• II miejsce – Julia Łukasik – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Ratajskiej,
• III miejsce – Radosław Kowalski – uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Potoku – Stanach;
w III grupie wiekowej:
• I miejsce – Filip Taradyś – uczeń Zespołu Szkół w Modliborzycach,
• II miejsce – Kacper Lenart – uczeń Zespołu Szkół w Modliborzycach,
• III miejsce – Michał Dziuba – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.
Uczestnicy, którzy zajęli I miejsce w poszczególnych grupach wiekowych  będą reprezentować Powiat Janowski w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim.
W czasie trwania konkursu obecni byli: Starosta Janowski Artur Pizoń, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Pazdrak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim dh Witold Kowalik, Sekretarz Zarządu dh Andrzej Bielak, Skarbnik Zarządu dh Tomasz Figura.
Dziękujemy za udział w turnieju wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom, którzy przygotowywali ich do turnieju. Przedstawicielom komisji konkursowej z  Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim: st. kpt. mgr inż. Tomaszowi Albiniak, mł. bryg. mgr inż. Rafałowi Jarosz oraz kpt. mgr inż. Michałowi Tyra dziękujemy za sprawne przeprowadzenie eliminacji powiatowych.
Zwycięzcom konkursu życzymy powodzenia oraz jak najlepszych wyników w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim.