75 000,00 złotych dla Gminy Dzwola


Gmina Dzwola złożyła wniosek i znalazła się na liście gmin, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Zdalna szkoła +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją poprzedniego wsparcia. Tym razem dofinansowanie trafi do gmin na zakup sprzętu komputerowego dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci. Samorządy mogły liczyć na wsparcie w wysokości od 35 do 165 tys. złotych, w zależności od liczby rodzin uprawnionych do wsparcia mieszkających na terenie danej gminy
i korzystających z gminnego wsparcia. Gmina Dzwola znalazła się w IV kryterium i może liczyć na wsparcie w wysokości 75 000,00 zł. Zdalna szkoła + to już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100 proc. dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na kwotę 75 000,00 zł w ramach której zostaną zakupione 30 zestawy komputerowe dla uczniów z czterech szkół podstawowych w Gminie Dzwola. Sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki uczniów poprzez zdalną pracę z nauczycielem. Po dokonaniu zakupu sprzęt zostanie użyczony najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin.

Więcej informacji: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola