Aktualne numery kont bankowych


Nr rachunków bankowych Urzędu Gminy Dzwola:
97 9410 1036 2003 3000 0185 0001 – wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, dzierżawy, czynsze, inne opłaty;
47 9410 1036 2003 3000 0185 0028 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zachęcamy wszystkich do dokonywania czynności płatniczych, poprzez bankowość elektroniczną.