Apel z prośbą o włączenie się w akcję pomocy dla rodziny druha