Więcej o: Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie prowadzi Linię Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem telefonu: +48 222 309 900. Linia jest bezpłatna i całodobowa. Pod telefonem dyżurują osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi przestępstwem.

 

Więcej o: Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Więcej “Fundusz alimentacyjny”

Więcej o: Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Zgodnie z informacją MRPiPS w najbliższym czasie nie zostaną wprowadzone żadne nowe zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, co oznacza, że przyjmowanie od 1 lipca 2019 r. i rozpatrywanie wniosków o ww. świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2019/2020, będzie się opierało na aktualnym stanie prawnym obowiązujących ustaw.

Więcej “Świadczenia rodzinne”

Więcej o: Skrócony czas pracy OPS w Dzwoli

Skrócony czas pracy OPS w Dzwoli

Uprzejmie informujemy oraz podajemy do wiadomości zarówno interesantom jak i pracownikom, że w dniu 27.06.2019 r. obowiązuje skrócony czas pracy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonować będzie w dniu 27 czerwca 2019 r. (czerwiec) od godziny 7.30 do godziny 14:30. 

Więcej “Skrócony czas pracy OPS w Dzwoli”

Więcej o: Świadczenie “Dobry Start”

Świadczenie “Dobry Start”

Program rządowy „Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Więcej “Świadczenie “Dobry Start””