Branew, Branewka i Branewka-Kolonia – zebrania wiejskie


Zawiadamia się wszystkich Mieszkańców wsi: Branew Szlachecka i Branew Ordynacja oraz Branewka i Branewka-Kolonia, że w dniu 20 września 2023 r. (środa) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Miejsce i godzina zebrania oraz wysokość środków przypadających na dane sołectwo:
Branew Remiza OSP, godzina: 18.00 36 430,64 zł
Branewka Remiza OSP, godzina: 19.15 24 246,48 zł
Branewka-Kolonia Remiza OSP, godzina: 19.15 21 809,65 zł

 Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

Szczegółowe informacje.