„Czyste Powietrze” – zaproszenie na spotkanie Informacyjne


Wójt Gminy Dzwola zaprasza mieszkańców gminy Dzwola zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 17 grudnia (piątek) 2021 r. w godz. 8.00-10.00. Spotkanie odbędzie się w budynku remizy OSP w Dzwoli.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, związaną z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi zapobiegania i rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, spotkania będą odbywały się w kilku różnych miejscowościach, o kolejnych będziemy informować na stronie.

Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.