„DANIE WSPÓLNYCH CHWIL” z FUNDACJĄ BIEDRONKI


Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej podjęło próbę pozyskania środków finansowych z I edycji programu „Danie Wspólnych Chwil”  z Fundacją Biedronki, która zajmuje się niesieniem pomocy na rzecz najbardziej wrażliwych grup społecznych, w tym szczególnie osób starszych.

Podjęta inicjatywa Stowarzyszenia powiodła się, dzięki czemu założenia Naszej organizacji względem lokalnych seniorów mogły się ziścić. I tak właśnie się stało. We wspomnianej I-ej edycji odnoszącej się do całego terenu Polski wybrano 750 wniosków, które objęto dofinansowaniem w postaci pewnego rodzaju bonów, w tym także wniosek Naszego Stowarzyszenia, z czego się bardzo cieszymy.  W ten sposób otrzymując od fundacji darowiznę w postaci e-kodów dokonałyśmy  zakupów i przygotowałyśmy wspólny posiłek w dniu 13 kwietnia 2023 r., który zorganizowałyśmy wraz ze spotkaniem i prelekcją dla swoich seniorów. Odbyło się to właśnie dzięki udziałowi w programie „Danie wspólnych chwil”.

Jednym z zadań, jakie Nasze Stowarzyszenie chce osiągnąć realizując ten projekt jest fakt zachęcenia seniorów do aktywności społecznej w środowisku ich zamieszkania i funkcjonowania, zarazem do otwarcia się do ludzi i na ludzi, do wyjścia z domu,  do spędzania miło czasu z innymi ludźmi. Wszystko po to, aby podkreślić ich wkład w to społeczeństwo i ich osobową wartość, by stale i z uznaniem czuli się cenioną częścią lokalnej społeczności. Jesteśmy świadome, że takie spotkania są szansą na kontakt z drugim człowiekiem, którego tak często brakuje właśnie seniorom, pośród których znaczna część to osoby samotne.

Nasze założenia względem wspaniałej grupy Naszych Seniorów spełniły się, co miało także swoje wyrażenie w fakcie, że osoby starsze na spotkaniu przy wspólnym stole były bardzo wzruszone, nawet tym, że jest coś inicjowane i organizowane specjalnie dla ich grupy. Cały ten wspólny czas upłynął w miłej atmosferze, ciekawych rozmowach i spostrzeżeniach ważności podejmowania takich i podobnych inicjatyw w przyszłości.

W tej niezwykłej uroczystości oprócz Naszego Stowarzyszenia oraz grupy seniorów wzięli udział Wójt Gminy Dzwola – Pan Wiesław Dyjach, który zabierając głos wyraził swoje zadowolenie z tego spotkania jak również złożył jednocześnie świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom. Swoją obecnością zaszczycili nas jeszcze Skarbnik Gminy – Pani Aneta Gilas, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli – Pani Ewa Bielak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury – Pan Tomasz Jaszek oraz zaproszeni specjalni goście związani z tematyką profilaktyczną na rzecz seniorów. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób starszych była ona istotnym elementem tego spotkania.

Z powyższego powodu na spotkaniu obecni byli również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. Zaszczycili nas swoją obecnością, fachowymi informacjami, doświadczeniami i wskazówkami aspirant sztabowy – Pani Faustyna Łazur, aspirant sztabowy – Pan Janusz Gąbka oraz nasz dzielnicowy starszy aspirant – Pan Paweł Pikula, którzy poruszyli problematykę zagrożeń osób starszych ze strony przestępców oraz przedstawili sposoby skutecznego reagowania na tego typu zdarzenia. Głównym tematem poruszanym były oszustwa na szkodę osób starszych. Mundurowi przedstawili najczęściej stosowane przez przestępców metody: „na wnuczka”, „na policjanta”, „na wypadek” czy „przedstawicieli instytucji państwowych”. Objaśnili seniorom sposoby i techniki manipulacji stosowane przez oszustów, ucząc ich jednocześnie, jak prawidłowo reagować na tego rodzaju zagrożenie oraz jak zachowywać się asertywnie w takich przypadkach, które są stale znaczącym problemem w Polsce szczególnie z udziałem osób starszych i zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Apelowali o ostrożność w kontaktach z nieznajomymi. Przestrzegali przed przekazywaniem pieniędzy obcym osobom fizycznie i poprzez przelewy bankowe.   Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji i żąda pieniędzy musimy się rozłączyć i skontaktować z prawdziwymi policjantami. Na koniec policjanci wyposażyli seniorów w elementy odblaskowe, tak niezbędne dla bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.

To był niezwykły czas, pełen spokoju, uśmiechu, ciepła, życzliwości, wzajemnej troski o siebie dziś i na przyszłość. Cieszymy się z tak wspaniałego i owocnego spotkania integracyjnego, ale i profilaktycznego. Jednocześnie wyrażamy radość i wdzięczność za przybycie wszystkim jego uczestnikom, za co serdecznie dziękujemy.

Działamy dalej!!!

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej