Demografia gminy Dzwola


Dzwola, 1 luty 2019 rok. Liczba mieszkańców gminy wynosi 6 416 osoby.

Największe zaludnienie jest oczywiście w Dzwoli, mieszka tu 886 osób. Kolejne miejscowości, pod względem liczby mieszkańców to: Kocudza Druga: 747, Krzemień Pierwszy: 744, Kocudza Trzecia: 709, Krzemień Drugi: 686, Kocudza Pierwsza: 534, Zdzisławice: 327, Konstantów: 320.

 

Najmniej osób mieszka w następujących miejscowościach: Władysławów: 77, Kapronie: 78, Flisy: 113, Kocudza Górna: 146, Branewka – Kolonia: 164, Branew Ordynacka: 164, Branewka: 212, Zofianka Dolna: 247, Branew Szlachecka: 262.

Pod względem płci w gminie Dzwola dominują mężczyźni, których jest 3220, kobiety stanowią liczbę 3196 i jest ich mniej od mężczyzn o 24.

W 2018 roku zmarło w Gminie Dzwola, aż  94 mieszkańców, urodziło się natomiast 43 dzieci.

W minionym roku tutejszy Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował, iż ogólna liczba mieszkańców Gminy, którzy zawarli związek małżeński to 43 osoby. 

Jubileusz Złotych Godów w 2018 r., obchodziło 16 par małżeńskich.

W Gminie Dzwola występuje 661 nazwisk.

10 najpopularniejszych nazwisk oraz liczba osób, które je noszą:

Flis – 446,  Góra – 332,  Kaproń – 317,  Małek – 295,  Bielak – 265, 

Dyjach – 256,  Jargiło – 249,  Dycha – 218,  Sowa – 145,  Świś – 117.