Dofinansowanie na utylizację azbestu na podstawie zawartych umów z ARiMR


Informujemy Mieszkańców naszej gminy o możliwości bezpłatnej utylizacji zdemontowanego azbestu.

Wójt Gminy Dzwola złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach programu Priorytetowego  „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”, który pozytywnie przeszedł wstępną weryfikację i jest na liście zadań przewidzianych do dofinansowania w 2024 roku.

Mając na uwadze powyższe, informuje się Mieszkańców gminy Dzwola, którzy podpisali umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych, aby niezwłocznie zgłaszali się do Urzędu Gminy Dzwola, celem złożenia wniosku o odbiór i unieszkodliwienie zdjętego azbestu.

Do Urzędu zgłaszają się tylko te osoby które podpisały umowę z ARiMR i posiadają potwierdzenie otrzymania środków na koncie bankowym, co jest warunkiem odbioru i utylizacji azbestu.

Przed zgłoszeniem się do Urzędu prosimy o telefon w przedmiotowej sprawie, w celu udzielenia szczegółowych informacji dotyczących wymaganych załączników (15 68 72 485, 15 87 52 215).

Termin przyjmowania wniosków do 16 lutego 2024 roku.

wniosek o odbiór i utylizację azbestu 2024