Dostosowanie świetlicy we Flisach na potrzeby projektu AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA


W dniu 17 marca 2022 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz ze Skarbnik Gminy Anetą Gilas podpisali umowę z wykonawcą PHU Rafał Jarosz z Zofianki Górnej – wyłonionym w przetargu publicznym na wykonanie “Dostosowanie świetlicy we Flisach na potrzeby projektu AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA”.

 

Inwestycja realizowana będzie w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 11 Wyłączenie społeczne, Działania: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 
– remont pokrycia dachowego, który będzie obejmował: wykonanie desek czołowych pod pas rynnowy, obróbki blacharskie, wymiana rynien dachowych i rur spustowych oraz malowanie istniejącego pokrycia dachowego;        
– wykonanie instalacji odgromowej;    
– roboty wykończeniowe na zewnątrz budynku: wykonanie docieplenia ścian wraz z opaską wokół budynku i dojściem do budynku;    
– roboty wykończeniowe wewnątrz budynku: zerwanie posadzek, demontaż oświetlenia, izolacje przeciwwilgociowe, wykonanie instalacji wod.-kan., wykonanie ścianek działowych, wykonanie tynków, ułożenie glazury i terakoty, biały montaż oraz montaż nowego oświetlenia wraz z niezbędnymi elementami. Montaż stolarki drzwiowej;
– budowa szamba o pojemności do 3 m3.

Koszt przedmiotowych prac to: 198 030,00 zł.