Dzień Działacza Kultury


W tym roku Dzień Działacza Kultury odbył się 22 maja w Ośrodku Kultury w Modliborzycach.  Celem przewodnim organizowanego wydarzenia było uhonorowanie medalem zasłużonych działaczy kultury powiatu janowskiego, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem w działania kulturowe na rzecz lokalnej społeczności i nie tylko.

 

Okazanie wdzięczności dla wyróżnionych osób właśnie w takiej, a nie innej formie jest z pewnością doskonałym wyrazem szacunku dla ich codziennej pracy, która przejawia się przede wszystkim w niesieniu szeroko rozumianego i odzwierciedlającego się w różnych dziedzinach społecznych dobra kulturowego.

Tegoroczną imprezę poprowadzili: Dyrektor Ośrodka Kultury w Modliborzycach – p. Andrzej Rząd oraz Sekretarz Powiatu Janowskiego – p. Grzegorz  Krzysztoń. Z nominowanych osób, którzy reprezentowali placówkę kulturalną GBPiOK oraz Gminę Dzwola podczas tegorocznego Dnia Działacza Kultury należy w pierwszej kolejności wymienić Instruktor GBPiOK p. Irenę Krawiec, która otrzymała nagrodę specjalną za 30-letnią działalność kulturowo-społeczną od Ministra Kultury              i Dziedzictwa Narodowego – p. Piotra Glińskiego, a przy tym również nagrodę kulturalną województwa lubelskiego za całokształt działalności kulturalnej od zarządu województwa lubelskiego przyznaną przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Dariusza Stefaniuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, który dodatkowo wręczył w ręce nominowanej  dyplom uznania za długoletnią działalność społeczną na rzecz kultywowania lokalnej tradycji i kultury wśród lokalnej społeczności.

Pozostali reprezentanci naszej gminy, którzy otrzymali medal zasłużonego działacza dla kultury polskiej przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to: Kierownik zespołu śpiewaczego ,,Borowiacy” z Branwi – P. Bronisław Liwak, a także członkinie zespołu ludowego ,,Jarzębina” – P. Beata Oleszek oraz P. Monika Jargiło. Specjalne podziękowania skierowane w ręce wyżej wymienionych osób podczas uroczystości złożyli osobiście Wójt Gminy Dzwola – p. Wiesław Dyjach oraz p. o. Dyrektora GBPiOK – p. Paweł Blacha.

Podziękowania od organizatorów otrzymali również obecni podczas gali dyrektorzy ośrodków kultury powiatu janowskiego. Nagrody oraz honorowe odznaczenia wręczyli: poseł RP – p. Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Janowskiego – p. Artur Pizoń oraz Burmistrz miasta Modliborzyce – p. Witold Kowalik.

Po części oficjalnej odbył się program artystyczny z inicjatywy GOK Modliborzyce, w którym mieli okazję zaprezentować się uzdolnieni artyści działający przy tamtejszej placówce kulturalnej.

Wszystkim nagrodzonym osobom pragniemy złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania za długoletnią działalność i współpracę na rzecz rozwoju kulturalnego naszej okolicy, a także organizatorom za podjęcie imprezy na bardzo wysokim poziomie.

Tekst/Foto: S. Kaproń