Dzień Pracownika Socjalnego


21 listopada – to ważny dzień w życiu zawodowym pracowników pomocy społecznej, a w szczególności pracowników socjalnych. To polskie święto obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Ustawa posługuje się określeniem Dzień Pracownika Socjalnego, ale tradycyjnie przyjmuje się, że jest to Dzień Wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej.

 

Życzymy wszystkim Pracownikom służb społecznych i  pracy socjalnej, a w wyjątkowy sposób
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
spełnienia w wykonywanej pracy, satysfakcji
z własnych dokonań, wiary we własne możliwości i umiejętności,
 a także wytrwałości, w zmaganiu się z trudami zawodu.
Aby nigdy nie zabrakło Wam siły i energii
do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz motywacji
w pełnieniu tej szlachetnej służby na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

     Z wyrazami szacunku

                                                                                       Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

                                                     Ewa Bielak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli