Dzień Samorządu Terytorialnego 2020


„Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów,

tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba

i żeby nikt nie czuł się zapomniany.” 

 Św. Jan Paweł II

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Samorządowcom, obecnym oraz byłym Pracownikom Samorządowym, Radnym, Pracownikom oświaty, kultury oraz pomocy społecznej, życzę pomyślności w reprezentowaniu i realizacji interesów oraz potrzeb Mieszkańców, a także satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej. Oby Nasze zaangażowanie i ciężka praca przyczyniły się do wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Życzę z serca by Państwa codzienne wysiłki były zauważane i doceniane, aby lokalne społeczności wspierały Nasze wspólne inicjatywy i chętnie angażowały się w budowanie lepszego jutra.

                                                                                                                                                 Wiesław Dyjach

Wójt Gminy Dzwola

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. 27 maja 1990 roku odbyły się bowiem pierwsze w pełni wolne wybory do rad gmin w Polsce po II wojnie światowej.

30. rocznica wyborów samorządowych to wspaniała okazja, aby podkreślić rolę społeczeństwa obywatelskiego i samorządności, jako filaru prawdziwie demokratycznego państwa.

Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach, serdecznie zaprasza na Mszę Świętą w intencji wszystkich Samorządowców, o życie wieczne dla zmarłych i Boże Błogosławieństwo dla żyjących, która zostanie odprawiona w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli, w dniu 27 maja 2020 r. o godzinie 9.00.

Niestety sytuacja związana z panującą epidemią wymusiła na organizatorach przeformułowanie obchodów. Nie będzie możliwości spotkania w dużym gronie.

Obchodzony 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego jest świętem nie tylko tych, którzy zasiadają w gminnych radach; to święto całej lokalnej społeczności, wszystkich Mieszkańców, którzy – poprzez udział w wyborach samorządowych, aktywne działanie w sołectwach, szkołach, zakładach pracy, organizacjach społecznych – sami ten samorząd budują.