Dzień Samorządu Terytorialnego


Corocznie, 27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętniający pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku.  Dla upamiętnienia tego wydarzenia, uchwałą Sejmu RP z 2000 roku, 27 maja ustanowiono Dniem Samorządu Terytorialnego.