Gala Ambasadora Kultury 2022


 

Kultura umożliwia rozkwit najpiękniejszych zdolności człowieka.

Johann Gottfried Herder

 

            Po raz pierwszy w Gminie Dzwola został nadany tytuł Ambasadora Kultury za rok 2022. Uroczyste wręczenie statuetki oraz gratyfikacji finansowej odbyło się 18 lutego na zorganizowanej przez GBPiOK Gali Ambasadora Kultury w Sali Ludowej w Kocudzy Drugiej. Wśród gości byli obecni przedstawiciele władz lokalnych tj. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz z małżonką, Sekretarz Jadwiga Flis, Skarbnik Aneta Gilas z małżonkiem, Radny Powiatu Andrzej Bielak z małżonką, Przewodnicząca Rady Gminy Urszula Kaproń wraz z Radnymi, Druhowie Strażacy OSP z Gminy Dzwola na czele z Komendantem Stanisławem Dyjachem, zespoły śpiewacze i instrumentaliści oraz przedstawiciele Kół i Stowarzyszeń z terenu Gminy Dzwola. Otwarcia ceremonii dokonał Dyrektor  GBPiOK Tomasz Jaszek. Następnie w formie prezentacji podsumował całoroczną działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury. Kolejnym punktem programu była premiera piosenki strażackiej pt. „Strażacka Trąbka” wykonanej przez Strażaków OSP z Gminy Dzwola.

Punktem kulminacyjnym Gali było odczytanie przez przewodniczącą jury konkursu protokołu z posiedzenia komisji oraz ogłoszenie werdyktu.  Do konkursu przystąpiło pięć Kół Gospodyń Wiejskich oraz dwa Stowarzyszenia. Spośród nich największą aktywnością w podejmowaniu inicjatyw kulturalnych na rzecz mieszkańców Gminy Dzwola wykazały się panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej. Uroczystego wręczenia statuetki „Ambasador Kultury”  oraz czeku dokonali Wójt Gminy Dzwola wraz z Dyrektorem GBPiOK. Część oficjalną zakończyło przemówienie Gospodarza naszej Gminy, który pogratulował laureatkom oraz zaprosił obecne Panie na „Dzień Kobiet” współorganizowany z Dyrektorem GBPiOK. Następnie Pan Dyrektor zaprosił wszystkich na poczęstunek oraz do wspólnej zabawy.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy wszystkie Koła i Stowarzyszenia do podejmowania aktywności w 2023 roku. Kolejna Gala a tym samym nadanie kolejnego tytułu Ambasadora Kultury już za niespełna rok.