Gazyfikacja Gminy Dzwola – Etap I


Szanowni Państwo, informuję o zaistniałej możliwości gazyfikacji Gminy Dzwola. Jednakże szanse powodzenia tej inwestycji są w całości zależne od zainteresowania oraz pozytywnego nastawienia i zaangażowania Mieszkańców.

 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie pracownicy Urzędu Gminy Dzwola będą przyjmowali wnioski o określenie warunków przyłączenia od zainteresowanych Mieszkańców (bud. jednorodzinne) i małych firm (wniosek BI) oraz podmiotów instytucjonalnych dla których moc przyłączeniowa wyniesie powyżej 10m3/h (wniosek BII) znajdujące się bezpośrednio na trasie gazociągu (zielona linia) miejscowości Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia – etap I gazyfikacji. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Dzwola pok. nr 17 i 22 oraz na stronie internetowej na dole informacji. Więcej informacji pod nr tel. 15 8752 215.

Etap I – mapa poglądowa.

Etap I planowanej gazyfikacji zakłada wykonanie sieci gazowej na terenie sołectw Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia.

Termin przyjmowania wniosków do 30 września 2020 r.

Poniżej wnioski do pobrania oraz przykładowo wypełniony wniosek.

Mając na uwadze powyższe, zachęcam gorąco Państwa do skorzystania z możliwości gazyfikacji Naszej Gminy.

                                                                                                                                Wiesław Dyjach
                                                                                                                           Wójt Gminy Dzwola

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia BI

Wniosek o określenie warunków BII

Przykładowy wniosek