Gazyfikacja Gminy Dzwola – informacja


Szanowni Państwo, z przykrością muszę poinformować, że pomimo moich starań jak i wielu osób zaangażowanych w temat gazyfikacji, obecnie nie ma możliwości wybudowania sieci gazowej w Naszej Gminie.

Zainteresowanie Mieszkańców pomimo podjętych starań nie było na tyle wysokie, aby inwestycja mogła się powieźć. Na dzień dzisiejszy zebraliśmy 130 wniosków. Szanse powodzenia tej inwestycji były możliwe tylko wtedy, gdy tych wniosków wpłynęłoby do naszego urzędu ponad 140 sztuk. W otrzymanym piśmie od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie dostaliśmy informację, iż od dnia 1 lutego 2021 r. weszła w życie nowa taryfa nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych oraz nowe wytyczne dotyczące wykonywania analiz opłacalności inwestycji, które powodują brak opłacalności przedmiotowej inwestycji na terenie Naszej Gminy.

Nie wyklucza to jednak możliwości budowy sieci gazowej na terenie Gminy Dzwola w przyszłości. Gmina Dzwola będzie czynić starania w tym kierunku nadal.

Poniżej przedstawiam Państwu treść otrzymanego pisma od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie. 

                                                                                                                                               Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                                                           Wiesław Dyjach
                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Dzwola