Gmina Dzwola na dożynkach w Godziszowie


W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r., w Godziszowie odbyły się dożynki Powiatu Janowskiego 2019. Jest to wydarzenie wieńczące ogromny trud pracy włożony przez polskich rolników podczas ostatnich żniw. Stanowi ono formę podziękowania Bogu za tegoroczne zbiory oraz wyraża prośbę o pomyślność zbiorów przyszłorocznych.

 

Dożynki Powiatowe są nie tylko doskonałą okazją do integracji społeczności lokalnej, ale również do wspólnej zabawy i odpoczynku po ciężkiej pracy. Ulicami Godziszowa przeszedł korowód wieńców dożynkowych, w którym uczestniczyły delegacje władz samorządowych, gminne delegacje z wieńcami dożynkowymi, orkiestra dęta.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, której przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. proboszcz Józef Krawczyk. W homilii podziękował rolnikom za ciężką pracę oraz  wskazał na wartości kultywowane przez środowisko rolnicze, wśród których wymienił szacunek dla rodziny oraz przywiązanie do Boga.  Część oficjalną otworzył p. Artur Pizoń Starosta Powiatu Janowskiego wraz z gospodarzem gminy Wójtem Józefem Zbytniewskim, którzy powitali zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy i powiatu. Wśród zaproszonych osób był znaleźli się m.in.: p. Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, p. Ryszard Majkowski Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, p. Witold Kowalik burmistrz miasta Modliborzyc, p. Wiesław Dyjach Wójt Gminy Dzwola, p. Leszek Nosal Wójt Gminy Potok Wielki, p. Henryk Michałek Wójt Gminy Batorz, p. Marcin Sulowski Wójt Gminy Chrzanów, p. Czesław Krzysztoń Zastepca Burmistrza Janowa Lubelskiego.  Nie zabrakło również przedstawicieli policji oraz straży pożarnej. Pan Artur Pizoń Starosta Powiatu Janowskiego w słowach skierowanych do uczestników Dożynek mówił na temat rozwoju rolnictwa oraz wartości i tradycji, dziękując rolnikom za ich pracę, następnie krótkie przemówienie wygłosił p. Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP. Głos zabrał również Burmistrz Modliborzyc p. Witold Kowalik, który podziękował Mieszkańcom Powiatu Janowskiego, za pomoc dla poszkodowanych Mieszkańców Wierzchowisk, dotkniętych klęską powodzi.

Dożynki są dobrą okazją na wręczenie odznak honorowych ,,Zasłużonych dla rolnictwa” przyznawanych za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Odznaki zostały przyznane przez p. Jana Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wręczyli je Starosta  Powiatu Janowskiego oraz Wójt Gminy Godziszów. Wśród odznaczonych rolników znalazł się również p. Marcin Marchut z Gminy Dzwola, który pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Radny.  Serdecznie Gratulujemy!!!

Po okolicznościowych wystąpieniach oraz wręczeniu odznak, odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych, wśród których nie zabrakło również delegacji z Gminy Dzwola. Wieniec prezentował się bardzo okazale. Na szczególną uwagę zasługuje także oprawa muzyczna, która została przygotowana przez scholę dziecięcą pod kierownictwem p. Małgorzaty Gąbka – organistki z parafii Dzwola. Wyróżnione zostały wszystkie wieńce.  Za najpiękniejszy został uznany wieniec ze Zdziłowic, który będzie reprezentował nasz powiat na dożynkach wojewódzkich, które odbędą się 8 września na lotnisku w Radawcu. Składamy serdecznie podziękowania dla delegacji z Gminy Dzwola za udział w dożynkach oraz za piękną prezentację wieńca.

Dożynki Powiatowe stanowią nie tylko doskonałą okazję do integracji społeczności lokalnej, ale przede wszystkim podkreślają wysiłek i trud rolników włożony w zbiór plonów. To również okazja do wspólnej zabawy i odpoczynku po ciężkiej pracy.

Tekst i foto: GBPiOK, P. Blacha