Gmina Dzwola na forum jednostek samorządowych


W dniach 9-11.06.2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w Janowie Lubelskim i Białce odbyło się Forum dla przedstawicieli jednostek samorządowych pt. „Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej”.

 

W drugiej części II dnia Forum odbyła się IV sesja referatowa, która obejmowała doświadczenia praktyczne z realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w woj. lubelskim. W trakcie jej trwania Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przedstawił referat o doświadczeniach z realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej na terenie gminy Dzwola. 

Po części referatowej mieliśmy przyjemność gościć uczestników forum w naszej gminie przy Dzwolskich stokach, gdzie dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS zapoznał gości z problemami ochrony wód źródlanych w woj. lubelskim na przykładzie źródeł w Dzwoli.

Kolejnym punktem zwiedzania była oczyszczalnia ścieków przy szkole w Kocudzy, gdzie prof. Krzysztof Jóźwiakowski zapoznał uczestników z problemami budowy i funkcjonowania hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków jak również z zasadami stosowania i eksploatacji systemów fotowoltaicznych przy szkole. 

Obszerny opis wydarzenia znajduje się na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zapraszamy do galerii zdjęć: