Gmina Dzwola otrzymała 1 mln zł na zabytki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


W dniu 14 lipca 2023 r. zostały ogłoszone wyniki naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na liście beneficjentów znajduje się Gmina Dzwola. Otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch wniosków, na remont zabytkowych kościołów w Dzwoli i Branwi.

Wójt Gminy Dzwola w marcu br. złożył wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  Dofinansowanie z Programu może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2 proc. Gmina Dzwola otrzymała środki finansowe w wysokości:

  • 490 000,00 zł, na realizację inwestycji: „Renowacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli”,

oraz

  • 490 000,00 zł, na realizację inwestycji: „Renowacja, zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego kościoła w Branwi wraz z odtworzeniem historycznej groty św. Józefa”.

W ramach programu finansowane są obiekty posiadające wpis do rejestru zabytków lub znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, na terenie Gminy Dzwola są to w większości kościoły. Wybrane do renowacji w Programie świątynie, są bardzo ważne dla społeczności. W tym roku dotacje z budżetu Gminy Dzwola zostaną przekazane Parafii Rzymsko-Katolickie pw. M.B. Częstochowskiej w Dzwoli oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Branwi.

Wójt Gminy Dzwola zapewnia, że będziemy wnioskować o takie dofinansowanie w kolejnych latach na renowację zabytków, które służą naszym mieszkańcom.

Dzięki otrzymanemu wsparciu oraz dobrej współpracy samorządu gminy i parafii, zabytki będą odzyskiwać swój blask i służyć kolejnym pokoleniom.