Gmina Dzwola rozpoczyna sprzedaż i dystrybucję węgla!


Gmina Dzwola rozpoczyna sprzedaż i dystrybucję węgla – paliwa opałowego dla swoich mieszkańców. Cena węgla (węgiel orzech, węgiel groszek) wynosi 1900 zł brutto za 1 tonę. Dodatkowo zapewniono dla mieszkańców bezpłatny dowóz na terenie Gminy Dzwola, bez względu na miejscowość oraz zamówiony tonaż.

Sprzedaż i dystrybucja odbywa się na podstawie składanych wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Po weryfikacji wniosku mieszkaniec otrzymuje wiadomość (telefon) z prośbą o dokonanie wpłaty przelewem na konto Urzędu Gminy Dzwola (numer konta 97 9410 1036 2003 3000 0185 0001), tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy np.: węgiel orzech 1,5 tony, Jan Kowalski, Dzwola 168). Wpłaty można również dokonywać osobiście w kasie urzędu tylko gotówką!

Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy Dzwola wystawi imienną fakturę oraz potwierdzenie odbioru, które przekaże na skład opałowy, z którym zawarł stosowną umowę.

Skład opałowy poinformuje telefonicznie wnioskodawcę o możliwości dostarczenia węgla i ustali termin dostawy.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dzwola tel. 15 875 22 15.

wniosek_zakup_wegla