Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”


Informujemy Państwa, iż Gmina Dzwola zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie utworzenia punktu informacyjnego programu Czyste Powietrze w Gminie Dzwola.

Punkt informacyjno-konsultacyjny programu Czyste Powietrze w Gminie Dzwola czynny jest we wtorki w godzinach od 11.00 do 16.00 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 12.30.

Za obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego odpowiedzialni są pracownicy Urzędu: Andrzej Bielak i Marta Zając, z którymi można się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 15/8752215  lub osobiście w godzinach pracy punktu po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

W ramach funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego Mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji o programie Czyste Powietrze, otrzymania materiałów informacyjnych i uzyskania pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje nt. programu Czyste Powietrze dostępne są również na stronie internetowej programu: czystepowietrze.gov.pl