Harmonogram stałych akcji poboru krwi na rok 2022


Na prośbę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie przedstawiamy harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi na terenie naszego województwa oraz materiałów promocyjno-edukacyjnych o idei Honorowego Krwiodawstwa w Państwa serwisach informacyjnych.

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia. Głęboko wierzymy, że wesprzecie Państwo działania RCKiK w Lublinie mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego regionu.