Harmonogram zbiórki odpadów w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.


Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzwola, iż od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzwola będzie realizował wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.

Informujemy, iż Wykonawca usługi będzie zaopatrywał gospodarstwa domowe w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od dnia 31 sierpnia 2020 r.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z pojemników i odbioru odpadów segregowanych z terenu Gminy Dzwola oraz zasady segregacji w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021.