Historyczne dofinansowanie dla Gminy Dzwola


Znamy już wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Program ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w formie promesy inwestycyjnej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie w II edycji przyznano 2845 jednostkom samorządu terytorialnego (JST) i związkom JST, wśród których znalazła się również nasza Gmina.

W ramach Rządowego Programu Gmina Dzwola otrzymała 8 840 000,00 zł. Wójt Gminy Dzwola Pan Wiesław Dyjach w dniu 31 maja 2022 roku, odebrał promesę z rąk Posła na Sejm RP Pana Jerzego Bieleckiego oraz Senatora RP Pana Grzegorza Czeleja.

Środki finansowe, które otrzymała Gmina Dzwola w ramach Polskiego Ładu zostaną przeznaczone na realizację inwestycji:

Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na „Centrum usług administracyjno-kulturalno-społecznych w gminie Dzwola”.

W ramach zadania zostaną wykonane prace budowlane (adaptacyjne i wykończeniowe) budynku oraz zakup wyposażenia. Zagospodarowanie terenu wokół budynku. Budowa lokalnej sieci komputerowej.

 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzwola.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę nowej infrastruktury drogowej na terenach sołectw: Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Branewka i Branew. Nie ulega wątpliwości, że inwestycje drogowe mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, społecznego i turystycznego regionu, automatycznie podnoszą poziom życia, jakość funkcjonowania a przede wszystkim bezpieczeństwo.

Spójność terytorialna wymaga zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów na odpowiednich szczeblach, wymaga to współpracy władz lokalnych, regionalnych  i krajowych. Rządowy Program Polski Ład stanowi więc doskonałe narzędzie umożliwiające realizację wielu istotnych inwestycji.

Dziękujemy Panu Jerzemu Bieleckiemu Posłowi na Sejm RP za zaangażowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych służących całej społeczności Gminy Dzwola.