Informacja


Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubelskiego.

 

Zarządzenie WL z 11.03.2020