Informacja


Podajemy do wiadomości informacje Wojewody Lubelskiego z 4 oraz 5 stycznia br. o rozporządzeniach  Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz 4 stycznia 2021 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2325 oraz Dz. U. z 2021 r. poz.12),

 

aktualizujące wprowadzone ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wraz z wyżej wymienionymi rozporządzeniami.

 

Informacja WL z 4 stycznia 2021 r.

Informacja WL z dnia 5 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie RM z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2430)

Rozporzadzenie RM z 4 stycznia 2021 r. (Dz. U. 12)