Obwieszczenie


Wójt Gminy Dzwola, podaję do publicznej wiadomości informację o terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Obwieszczenie