Informacja


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień wyborów wyznaczył na niedzielę dnia 15 października 2023 r. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że na potrzeby wyborów uruchomiona została strona internetowa https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/

W związku z zarządzonymi wyborami na stronach internetowych PKW publikowane są min. treści uchwał PKW

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/pkw_uchwaly