Informacja


Gminna Komisja Wyborcza w Dzwoli na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408, z późn. zm.) informuje, że:

— dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Dzwola, przyznanie numerów nastąpi w drodze losowania, które odbędzie się w dniu 15 marca 2024 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzwoli: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola (sala narad).

INFORMACJA