Informacja


Uprzejmie informujemy oraz podajemy do wiadomości zarówno interesantom jak i pracownikom, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2024 Wójta Gminy Dzwola z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Dzwola

dzień 29 marca 2024 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników samorządowych Urzędu Gminy Dzwola oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli w zamian za ustawowo wolny dzień od pracy 6 stycznia 2024 r. (święto przypadające w sobotę).  Jest to obowiązek pracodawcy wynikający z przepisów kodeksu pracy.
Urząd Gminy Dzwola oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, w dniu  29.03.2024 r. będą nieczynne, za wyjątkiem pełnionych dyżurów przez wyznaczonych pracowników Urzędu.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Dyżur pracowników Urzędu w piątek 29 marca 2024 r.

Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola w dniu 29 marca 2024 r. pełnią dyżur w godzinach od 7.00 do 14.00, w spawach dotyczących składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

W dniu 29 marca 2024 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola odbędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Dzwola.

ZARZĄDZENIE Nr 5 2024