Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie II


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Dzwola obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje, co następuje:

W dniu 13 marca 2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 1

– Nr 2

– Nr 3

– Nr 4

– Nr 5

– Nr 6

– Nr 7

– Nr 8.

 

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Lublinie II 

Agnieszka Maria Jurkowska – Chocyk

gm._Dzwola_informacja_o_losowaniach