Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie II


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w celu powołania w gminie Dzwola obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje, co następuje: