Gazyfikacja Gminy Dzwola


Całkowity brak sieci gazowej, to problem z jakim boryka się Gmina Dzwola. W celu minimalizacji wyposażenia terenu gminy w infrastrukturę techniczną, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach informuje, iż w ostatnim czasie przeprowadził rozmowy z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa, dotyczące  budowy sieci gazowej na terenie Gminy Dzwola.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Mieszkańców Gminy Dzwola zainteresowanych założeniem instalacji gazowej, w swoim gospodarstwie domowym o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Dzwola, do pokoju nr 17, w godzinach pracy Urzędu, celem wypełnienia ankiety, która pomoże PSG, w przygotowaniu wstępnej koncepcji gazyfikacji Gminy Dzwola. Zgłaszających się prosimy o posiadanie informacji o numerach ewidencyjnych działek, na których planują Państwo zamontowanie instalacji gazowej oraz ustalenie celu poboru paliwa gazowego, tj. na użytkowanie kuchenki, ogrzewania wody lub ogrzewania budynku.

Realizacja przedmiotowej inwestycji uzależniona będzie, od ilości zainteresowanych gospodarstw domowych, Polska Spółka Gazownictwa kalkulując koszty budowy sieci gazowej,  przyjmuje  zwrot poniesionych nakładów po 30 latach jej użytkowania.

Zainteresowanych przyłączeniem się do sieci gazowej zapraszamy.