Informacja o utrzymaniu przepustów przy drodze krajowej nr 74


Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku w sprawie prawidłowego utrzymania przepustów usytuowanych  pod zjazdami przez właścicieli posesji przyległych do drogi krajowej nr 74.