Informacja o wynikach konkursu


Konkurs ekologiczny na hasło i tablicę informującą o zakazie wyrzucania śmieci – odpadów został rozstrzygnięty.

Organizatorem konkurs ekologicznego o charakterze plastycznym była Gmina Dzwola. Konkurs skierowany był do uczniów szkół z terenu gminy Dzwola bez podziału na kategorie wiekowe.

Tematem wiodącym konkursu była dbałość o środowisko naturalne wokół nas. Technika prac była dowolna, jednakże umożliwiająca wykorzystanie pracy jako wzoru do druku. Format prac A3-A4.

Do konkursu zgłoszono łącznie 68 prac, w tym: 13 prac z Zespołu Szkół w Kocudzy – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy, 30 prac z Zespołu Szkół w Dzwoli – Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzwoli im. Bohaterów Września 1939, 19 prac z Zespołu Szkół w Krzemieniu – Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Krzemieniu oraz 6 prac z Publicznej Szkoły Podstawowej w Branwi.

W dniu 6 listopada 2019 roku w Urzędzie Gminy Dzwola odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wyznaczonej przez organizatora konkursu, w ramach której wyłoniono 3 najlepsze, zgodne z regulaminem konkursu prace i tak:

pierwsze miejsce zdobyła praca Pauliny Abram – uczennicy klasy VIa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Krzemieniu, drugie miejsce zdobyła praca Wiktorii Rząd – uczennicy klasy VIIa Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy, trzecie miejsce zdobyła praca Gabrieli Gilas – uczennicy klasy Vb Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kocudzy.

Zgłoszone do konkursu prace będzie można również obejrzeć na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Gminy Dzwola, sala konferencyjna (pokój nr 7), w dniach 16-18 grudnia 2019 r., w godzinach 8.00 – 15.30, 18 grudnia do godziny 14.00.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

Nagroda główna zostanie wręczona podczas obrad XI sesji Rady Gminy Dzwola, która planowana jest na dzień 30 grudnia 2019 roku.

Praca, która zajęła pierwsze miejsce zostanie powielona i będzie wykorzystana do edukacji ekologicznej na terenie Gminy.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Nagrody w konkursie ufundował organizator – Gmina Dzwola.

Protokół w załączeniu.

R.FLIS