Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania


Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Dzwola w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.