Informacja w sprawie dystrybucji węgla dla Mieszkańców Gminy Dzwola po cenach preferencyjnych


Informujemy Państwa, iż Gmina Dzwola przystąpiła do rządowego projektu dotyczącego dystrybucji i sprzedaży węgla przez samorządy.

Na chwilę obecną Urząd Gminy Dzwola nie przyjmuje wniosków od Mieszkańców na zakup węgla po preferencyjnych cenach.

Wnioski te będą przyjmowane dopiero po wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz po opublikowaniu stosownego wzoru wniosku, o czym poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Prawo do zakupu węgla po cenach preferencyjnych będzie miało to gospodarstwo domowe, które jest uprawnione do dodatku węglowego.

                                                                                                                                                          Wiesław Dyjach
                                                                                                                                                       Wójt Gminy Dzwola