Informacja Wojewody Lubelskiego


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) Wojewoda Lubelski informuje o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach.

 

Informacja WL z 11.05.2020 r. – rozp. RM z 7.05