INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2021 r.


Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka informuje, że z dniem dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 654), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in następujące zmiany:

– do 18 kwietnia 2021 r. wydłużono okres obowiązywania ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów spowodowanych wystąpieniem na terytorium RP stanu epidemii,

– osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego ds. zdrowia, realizujące zadania w ramach lotniczych zespołów ratownictwa medycznego – zostały zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP,

– umożliwiono korzystanie z obiektów sportowych dodatkowo zawodnikom przygotowującym się do igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 9 kwietnia 2021

Rozporządzenie RM z 8 kwietnia 2021 r.