INFORMACJA – zalania gospodarstw, pól, łąk, pastwisk


W związku z prośbą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, informujemy rolników z terenu Gminy Dzwola o przekazywaniu danych do Urzędu Gminy Dzwola (pokój nr 16 – sekretariat) w zakresie:

  1. liczby zalanych gospodarstw rolnych,
  2. powierzchni zalanych pól uprawnych,
  3. powierzchni zalanych łąk,
  4. powierzchni zalanych pastwisk.

Przekazanie tych danych jest dobrowolne.

Więcej informacji udzielimy pod numerem telefonu:15 875 22 15.

Pismo 2024_02_05_12_55_58